Multi – kulti – spreyowanie.

Multi – kulti – spreyowanie.

18.10.2008 roku odbyła się kolejna edycja projektu spreyowania. Tym razem wsparł nas Urząd Miasta Bielska – Białej, a projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Centrum Sztuki Kontrast.