FILM DOKUMENTALNY „SFORA”

FILM DOKUMENTALNY „SFORA”
Przemiana. Prawda czy fałsz.

Film dokumentalny „Sfora” to opowieść o szansach i nadziejach skazanych odsiadujących wysokie wyroki w Zakładzie Karnym o zaostrzonym rygorze w Goleniowie. W ramach procesu resocjalizacji opiekują się oni trudnymi, agresywnymi psami ze schroniska celem przygotowania ich do adopcji. Koordynatorem i opiekunem projektu jest kapitan Tomek, strażnik więzienny, a jednocześnie wielki miłośnik zwierząt. Film jest odzwierciedleniem zmian, jakie dokonują się w umysłach więźniów i emocji, jakie wyzwalają w nich psy, a o które nigdy by siebie nie podejrzewali.

Projekt porusza dwa główne problemy społeczne. Pierwszym z nich jest problem resocjalizacji więźniów i ich powrotu do społeczeństwa. Chcemy pokazać przemianę więźniów uczestniczących w programie resocjalizacyjnym z wykorzystaniem psów o trudnej przeszłości. Ich powolne otwieranie się na emocje i dostrzeganie innej optyki w świecie wypełnionym przemocą. Więźniowie, którzy wychodzą na wolność potrzebują wsparcia społecznego, a nie betonowej ściany uprzedzeń. Chcemy, aby widzowie zrozumieli, że część więźniów, którzy w przyszłości mogą być naszymi sąsiadami, zmienia się wewnętrznie na lepsze. Jednakże zmaganie się z stereotypami nie ułatwi im dołączenia do reszty społeczeństwa. Pokażemy młodzieży (szczególnie trudnej) jak łatwo znaleźć się po drugiej stronie i jak ciężko z niej wrócić. Drugim problemem jest sprawa trudnych psów, które są porzucone i skazane na samotność w kojcach. Zobrazuje nam to często zapominany problem bezdomności zwierząt. 

Celem projektu jest uwrażliwienie społeczeństwa na zmianę. Zmianę, jaką mogą przejść więźniowie w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze. Chcemy zmienić w odbiorcach filmu sposób postrzegania osadzonych, którzy po latach spędzonych za kratkami wychodzą na wolność. Trudnej młodzieży chcemy uświadomić, jak ciężko jest zmienić siebie i swoje życie. Pośrednio w filmie poruszone będą jeszcze dwa zagadnienia (przez postać kapitana Tomka) – narkotyki (zwalcza je w więzieniu) oraz wychowanie patriotyczne.

Wokół filmu opracowywana jest długofalowa strategia festiwalowa – planujemy, że film zostanie wysłany na największe festiwale filmowe w Polsce, Europie i na świecie. „Sfora” będzie prezentowana szerokiej publiczności, ale w szczególności trudnej młodzieży. Odbiorcami filmu będzie widownia festiwalowa w miejscach, w których projekt zostanie zakwalifikowany, widownia w Dyskusyjnych Klubach Filmowych oraz w sieci kin studyjnych. Ponadto planujemy emisję w więzieniu w Goleniowie oraz rozesłanie kopii filmów do innych zakładów karnych na terenie całego kraju. Po pokazach filmowych chcemy przeprowadzić panele dyskusyjne, które mają uwrażliwić odbiorców na trudy powrotu do społeczeństwa byłych więźniów.

Zależy nam na tym, by o „Sforze” usłyszało jak najwięcej osób, dlatego zabiegamy o wsparcie patronów medialnych i partnerów. Za nami pierwsze wywiady i publikacje o „Sforze” – w radio, prasie i Internecie. Równocześnie rozpoczęliśmy własne działania promocyjne i tak powstał profil „Sfory” na Facebooku. Do chwili obecnej wesprzeć nas medialnie zadeklarowali: 
radio: Program Czwarty Polskiego Radia, Polskie Radio Koszalin, Polskie Radio Szczecin
telewizja: TVN24
prasa: tygodnik Angora, Głos Szczeciński, Kronika Beskidzka
grupa medialna: AGORA
media związane z branżą filmową: kwartalnik FILM PRO, portal Magazyn Filmowy Cinema.pl
media o psiej tematyce: portal Zpazurem.pl, magazyn Dog and Sport
partnersko: Fundacja Sarigato, Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne, Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji Centralnego Służby Więziennej

Za nami pierwsze publikacje o „Sforze” w mediach. Regularna publikacja treści – aktualności, opisów, sylwetek twórców – na facebookowym profilu „Sfory” przyniosła nam zainteresowanie ze strony kolejnych mediów. Z wywiadów radiowych – w Radio Silesia oraz Radio Koszalin – posiadamy nagrania. Linki do kilku wzmianek o „Sforze”:

„Pieskie życie z… psem” – Polskie Radio Koszalin

„Sfora” – wyzwanie i nadzieja – Służba Więzienna

„Zakład Karny w Goleniowie to pierwsze więzienie w Polsce, gdzie realizowany jest program resocjalizacji osadzonych poprzez trening z psami” – Głos Szczeciński Plus

„Każdy zasługuje na drugą szansę” – Nowe Miasto

„Więźniowie dla psów” – Magazyn Filmowy Cinema.pl

Zapowiedź wywiadu z twórcami filmu – Radio Silesia