Pomagamy

Pomagamy
Członkowie Stowarzyszenia po raz kolejny postanowili przyłączyć się do akcji charytatywnej, z potrzeby serca. Jesteśmy organizatorami nie tylko projektów, lecz także czy może głównie osobami wrażliwymi na los innych ludzi. Stąd nasza odpowiedź na artykuł zamieszczony na łamach „Kroniki Beskidzkiej”. Tak jak nam pomagają darczyńcy, tak my chcemy pomagać i odwdzięczyć się podejmowanymi przez nas inicjatywami.

Historię pana Andrzeja Klisia oraz więcej informacji na temat akcji znajdą Państwo tutaj:
Niepełnosprawny bielszczanin czeka na eksmisję

 
AKTUALIZACJA: W „Kronice Beskidzkiej” ukazał się kolejny artykuł dot. pana Andrzeja. Znajdą w nim Państwo relację z dotychczasowego przebiegu sprawy, jest także kilka słów o naszym stowarzyszeniu:

Czym jest charytatywność?
Charytatywność – cecha działań mających na celu niesienie pomocy jej potrzebującym, w sposób bezinteresowny, dobroczynny, filantropijny.

W ścisłym ujęciu jest to nurt chrześcijańskiej filantropii religijnej. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa caritas, oznaczającego miłosierdzie lub miłość chrześcijańską wobec ubogich. W potocznym użyciu „charytatywność” i „filantropia” bywają traktowane zamiennie jednak oba terminy różnią się istotnym aspektem. Źródłem charytatywności jest nakaz religijny, zaś filantropia czerpie inspirację ze świeckiej idei humanitaryzmu. W religii muzułmańskiej tożsamym nakazem jest zakat, oznaczający jałmużnę dla ubogich, realizowaną głównie w obrębie dżamaat, czyli gminy. W judaizmie jednym z podstawowych założeń jest cdaka lub gmilut chasadim, czyli dobroczynność, będąca podstawowym nakazem biblijnym i wypełnianiem przykazania boskiego.

źródło definicji: Wikipedia