SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA
ZA ROK 2022

W roku 2022 zrealizowaliśmy, pomimo bardzo wielu trudności, następujące działania:

 1. Systematycznie budowaliśmy stronę WWW stowarzyszenia, rozbudowywaliśmy Facebook i kanał YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji.
 2. Aktywnie staraliśmy się o pozyskanie 1%, w ramach tej akcji przystąpiliśmy do programu PITAX oraz umieściliśmy 3 ogłoszenia w tygodniku „Kronika Beskidzka”. W 2022 roku nie udało się nam pozyskać dofinansowania z jakiegokolwiek funduszu, pozyskane zostały jedynie środki od sponsorów oraz z 1%.
 3. Prawie wszystkie spotkania oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywały się wirtualnie. Początek roku to plany, które miały rozwinąć stowarzyszenie w wielu nowych kierunkach. Sytuacja wymusiła na nas niekonwencjonalne działania, które po dogłębnej analizie okazały się bardzo dobre i będące przyczynkiem do rozwoju w nowatorskim kierunku.
 4. 24 lutego 2022 roku – przyniósł wiadomość o wojnie na Ukrainie, nieomalże natychmiast Zarząd stowarzyszenia wraz z jego członkami zadecydował o organizowaniu akcji pomocowych we wszelkiej postaci. Nawiązaliśmy współpracę z Beskidzką Izbą Lekarską, Fundacją „STREFA KOBIET”, której jesteśmy współzałożycielami, wydziałem promocji UM w Bielsku – Białej, ZDZ Bielsko – Biała tudzież wieloma osobami prywatnymi, zwłaszcza Ukraińcami mieszkającymi od dawna w naszym mieście. W ciągu całego roku akcji było kilka, zwieńczonych sukcesem. Zakupione za to zostały w dużej ilości środki opatrunkowe, narzędzia chirurgiczne i inne środki bezpośrednio ratujące życie osób na froncie i w zaatakowanych miastach. Zebraliśmy jedzenie oraz karmę dla zwierząt. Wszystko finansowały osoby prywatne i instytucje. Jest to działanie, które będzie kontynuowane, tak długo jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie i jak długo będzie potrzebna pomoc. Z akcji na akcję jesteśmy coraz bardziej zorganizowani i skoordynowani z innymi organizacjami.
 5. Razem z Beskidzką Izbą Lekarską zorganizowaliśmy Polsko – Ukraiński piknik medyczny, podczas którego porad udzielali lekarze kilkunastu specjalności. Było to wydarzenie bardzo udane.
 6. Jednym z wyzwań dla stowarzyszenia było włączenie się w organizację kolejnego Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, którego głównym organizatorem w tym roku była Fundacja „STREFA KOBIET” Jesteśmy współzałożycielem tej Fundacji. W jej ramach zorganizowaliśmy konferencję z cyklu „Niezapomniani…” której bohaterką była Elżbieta Ostojska – gwiazda piłki siatkowej, nie tylko w Bielsku – Białej. Spotkanie zgromadziło bardzo wiele osób związanych z tym sportem, w tym przedstawiciele klubów i organizacji. Znacząco pomagaliśmy także w organizowaniu Gali – od zaplecza. Pomagaliśmy w licytacji obrazu, ze sprzedaży którego cały dochód przeznaczono na rzecz Ukrainy.
 7. Kolejnym, bardzo ważnym, sztandarowym wydarzeniem była XII edycja „Beskidzkiego serwu” zgromadziła ona w ciągu 2 dni ponad 500 osób, razem z kibicami na terenie hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Karbowej, najbardziej prestiżowego miejsca na terenie miasta Bielska-Białej.
 8. Stowarzyszenie włączyło się aktywnie w organizację Świąt Bożego Narodzenia na Starówce
  pomagając Fundacji „STREFA KOBIET”, która była organizacją wiodącą.

Wszystkim członkom, Partnerom oraz sympatykom Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę oraz aktywność, wnoszenie dobrej energii oraz innowacji w przyszłym roku, jest ona dla nas bezcenna.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA
ZA ROK 2021

W roku 2021 ponownie wszystkie aktywności były wielką niewiadomą z uwagi na panującą w dalszym ciągu pandemię. Mimo to zrealizowaliśmy następujące działania:
1. Systematycznie odbudowywaliśmy stronę WWW stowarzyszenia, rozbudowywaliśmy Facebook i kanał YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji.
2. Aktywnie staraliśmy się o pozyskanie 1%, w ramach tej akcji przystąpiliśmy do programu PITAX oraz umieściliśmy 3 ogłoszenia w tygodniku „Kronika Beskidzka”. W 2021 roku nie udało się nam pozyskać dofinansowania z jakiegokolwiek funduszu, pozyskane zostały jedynie środki od sponsorów oraz z 1%.
3. Wszystkie spotkania oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywały się wirtualnie. Początek roku to plany, które miały rozwinąć stowarzyszenie w wielu nowych kierunkach. Sytuacja wymusiła na nas niekonwencjonalne działania, które po dogłębnej analizie okazały się bardzo dobre i będące przyczynkiem do rozwoju w nowatorskim kierunku.
4. Rok 2021 rozpoczęliśmy od kontynuacji promocyjnej kampanii „Bądź Eko”, niestety bez bezpośrednich spotkań.
5. Jednym z wyzwań dla stowarzyszenia była organizacja kolejnego Regionalego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, które podjęliśmy. Poprzednia edycja (w 2020 roku) odbyła się bez uroczystej Gali z uwagi na pandemię i ogłoszony lockdown. W ramach RKKP odbyły się wydarzenia realizowane przez członkinie komitetu Kongresu. Stowarzyszenie razem z PTTK Wisła zorganizowało jako działanie własne 2 edycje marszu z kijkami Nordic Walking pod wspólnym tytułem „Pozytywne i aktywne” na terenie Jaworza i Wisły. Wydarzenia odbyły się w lipcu.
6. Kontynuowany był cykl spotkań prozdrowotnych pt. „Ćwiczymy z Emilką”.
7. Coroczna jesienna edycja „Beskidzkiego serwu” została sprowadzona do imprezy całkowicie zamkniętej. Koordynator rozgrywek nagrał z młodzieżą wideo szkoleniowe pokazujące najważniejsze elementy siatkarskie.

Wszystkim członkom oraz sympatykom Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą aktywność, wnoszenie dobrej energii oraz innowacji w przyszłym roku – oby już nie był pandemiczny.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA
ZA ROK 2020

Rok 2020 był kolejnym, podczas którego podjęliśmy szereg aktywności pomimo panującej pandemii:
1. Systematycznie odbudowywaliśmy stronę WWW stowarzyszenia, rozbudowywaliśmy Facebook i kanał YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji.
2. Aktywnie staraliśmy się o pozyskanie 1%, w ramach tej akcji przystąpiliśmy do programu PITAX oraz umieściliśmy 3 ogłoszenia w tygodniku „Kronika Beskidzka”.
3. W 2020 roku nie udało się nam pozyskać dofinansowania z jakiegokolwiek funduszu, pozyskane zostały jedynie środki od sponsorów oraz z 1%.
4. Wszystkie spotkania oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywało się wirtualnie. Początek roku, to plany, które miały rozwinąć stowarzyszenie w wielu nowych kierunkach. Niestety pandemia sparaliżowała prawie wszystkie nasze działania począwszy od marca.
W wielu przypadkach musieliśmy je wykonać w bardzo nowatorskiej formie, a z wielu z ogromnym żalem zrezygnować.

Rok 2020 rozpoczęliśmy od promocyjnej kampanii „Bądź Eko” chcieliśmy w 2 kwartale zorganizować spotkania na ten temat adresowane do młodzieży szkół stale współpracujących z nami przy organizacji Beskidzkiego serwu. Niestety z uwagi na to, iż szkoły pracowały zdalnie nic nam z tego nie wyszło.

 • Od stycznia do marca odbywały się przygotowania do Jubileuszowego X Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia pod Patronatem Pani Poseł na Sejm RP Mirosławy Nykiel. Tegoroczne hasło to: „Zdrowie, twórczość, piękno” a stowarzyszenie było organizatorem przedsięwzięcia. Niestety zmuszeni byliśmy do rezygnacji z tego prestiżowego przedsięwzięcia z
  uwagi na pandemię i ogłoszony lockdown. Odbyło się tylko spotkanie inauguracyjne w marcu. Wielka szkoda, ale niezorganizowanie go w żadnej mierze nie było uzależnione od nas. Mamy nadzieję, że rok 2021 będzie pod tym względem łaskawszy.
 • Luty to włączenie się obok Kroniki Beskidzkiej w akcję charytatywną na rzecz p. Andrzeja Klisia. Wszystko zostało opisane na jej łamach. Współpraca z dziennikarzami okazała się nie tylko niezwykle twórcza, ale przede wszystkim skuteczna, Pan Andrzej został uratowany od eksmisji.
 • W marcu miała się także odbyć bardzo duża impreza, w którą byliśmy zaangażowani w promocję pt. ”Fenomenalne kobiety XXI wieku” Planowano panele na tematy nurtujące kobiety, wykłady i odczyty bardzo popularnych osób oraz występ znanego w całej Polsce zespołu.
 • Kwiecień przyniósł nasz udział w akcji szukania sponsorów na dofinansowanie szycia maseczek i strojów ochronnych we współpracy z Biurem Poselskim.
 • Od maja ruszyliśmy z kampanią pt. „Ćwiczymy z Emilką” polegającą na opracowaniu ćwiczeń i zamieszczaniu ich na naszej stronie WWW, właśnie przez Emilkę, która całe swoje życie zawodowe związała ze sportem. Zestawy ćwiczeń są dobrane do każdego wieku i nie wymagają przygotowania. Co jakiś czas publikowaliśmy nowe zestawy.
 • Tradycyjnie lato i jesień to czas przygotowań do Międzynarodowych rozgrywek mikstów w piłce siatkowej szkół średnich „Beskidzki serw” w tym roku miała się odbyć jego X edycja. Niestety pandemia wykluczyła jakikolwiek udział uczniów szkół średnich. Jednakże po burzy mózgów zmieniliśmy formułę przenosząc rozgrywki do świata wirtualnego w jego zasadniczej części. Wymyślone zostały ćwiczenia, które wykonywali zawodnicy z wybranych szkół. Wręczone zostały medale, dyplomy i nagrody.

Niestety konferencję z cyklu „Niezapomniani…” zmuszeni byliśmy przenieść na przyszły rok. Wersja internetowa nie sprawdziłaby się z uwagi na niemożliwy do uzyskania element bezpośredniego obcowania z najbliższymi naszego bohatera, niepowtarzalną atmosferę spotkania.

 • Zadeklarowaliśmy, także współpracę z nowo powstałą fundacją KoBBieTY, która swoje działania dedykuje kobietom.

Wszystkim członkom oraz sympatykom Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą aktywność, wnoszenie dobrej energii oraz innowacji w przyszłym roku.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA
ZA ROK 2019

Rok 2019 był kolejnym, podczas którego podjęliśmy szereg aktywności: 1. Systematycznie odbudowywaliśmy stronę WWW stowarzyszenia, rozbudowywaliśmy Facebook i kanał YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji.
2. Aktywnie staraliśmy się o pozyskanie 1%, w ramach tej akcji przystąpiliśmy do programu PITAX oraz umieściliśmy 2 ogłoszenia w tygodniku „Kronika Beskidzka”.
3. W 2019 roku nie udało się nam pozyskać dofinansowania z jakiegokolwiek funduszu, pozyskano jedynie środki od sponsorów oraz z 1%.

Pierwsze półrocze 2019 roku było poświęcone przygotowaniu działań własnych i włączaniu się w aktywności innych organizacji:

8 marca do 28 września: realizowany był IX Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia pod hasłem „Pamiętaj, działamy dla Ciebie. Buduj relacje, a nie aplikacje”. Inauguracja odbyła się 8 marca pod Honorowym Patronatem posłanki na Sejm RP Mirosławy Nykiel, po której w ramach Kongresu odbyło się sześć spotkań o różnej tematyce. Natomiast w sobotę 28 września w sali Redutowej Kamienicy Pod Orłem w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta gala podsumowująca, w ramach której m.in. koncert Soni Bohosiewicz.
14 września: „Festiwal dobroci” – akcja charytatywna na rzecz 5-letniej dziewczynki, Darii chorej na cukrzycę. Naszym celem była pomoc w zbieraniu funduszy na pompę insulinową. Akcja została rozliczona, a rodzicom dziewczynki udało się uzyskać pompę dla
córeczki.
17 września: rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Jak zawekować wakacyjną energię” przy udziale psychologa oraz stylistki.
19 listopad: konferencja z cyklu Niezapomniani pt. „Henryk Kubica – kapitan parkietu”, tym razem poświęcona siatkarzowi Henrykowi Kubicy.
2-3 grudnia: Beskidzki Serw 2019 – ósma już edycja międzynarodowego turnieju mikstów szkół średnich w piłce siatkowej.

Wszystkim członkom oraz sympatykom Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą aktywność, wnoszenie dobrej energii oraz innowacji w przyszłym roku.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA
ZA ROK 2018

W roku 2018 podjęliśmy szereg działań zarówno w mieście Bielsku – Białej jak i w terenie. Zarząd stowarzyszenia zbierał się, co najmniej jeden raz w miesiącu, a członkowie jeden raz na kwartał. Podczas realizacji poszczególnych działań byliśmy w stałym kontakcie z pozostałymi członkami i sympatykami stowarzyszenia motywując ich do współdziałania.

Podjęte działania:
1. Systematycznie odbudowywanie strony WWW stowarzyszenia, rozbudowanie Facebook i kanału YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji.
2. Aktywne starania o pozyskanie 1%, w ramach tej akcji przystąpiliśmy do programy PITAX oraz umieściliśmy 2 ogłoszenia w Kronice Beskidzkiej.
3. W 2018 roku nie udało się pozyskać dofinansowania z jakiegokolwiek funduszu, pozyskano jedynie środki od sponsorów na realizację następujących Projektów:
– Współorganizacja VIII Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia pt. „ Przyszłość nasza w rękach naszych” Finałowa Gala odbyła się w dniu 29.09.2018 roku w Muzeum w Bielsku – Białej, gwiazdą była Gosia Andrzejewska. Tematem przewodnim było 100-lecie uzyskania praw do głosowania przez kobiety w Polsce, która pod tym względem była prekursorem.
– Otwarte spotkanie w ramach VIII RKKP 2018 zrealizowane przez członków i sympatyków stowarzyszenia pt. „Być kobietą to nie taka prosta rzecz” opis tego wydarzenia znajduje się na stronie WWW stowarzyszenia w dniu 10.09.2018 roku. Pomysłodawczynią oraz animatorem była Dorota Papież razem z Panią Beatą Hańderek.
– VIII edycja Międzynarodowego turnieju mikstów piłki siatkowej szkół średnich „Beskidzki serw 2018” w dniach 20-21. 11 2018 roku. Koordynatorem rozgrywek był Pan Wiesław Wójcik. Udział wzięło 12 reprezentacji szkół oraz zespoły cheerleaderek. Włączyliśmy się także aktywnie w obchody 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę wydając śpiewnik pieśni patriotycznych oraz przygotowując dla każdego uczestnika koszulki upamiętniające to doniosłe wydarzenie. Ponadto zorganizowano krótki koncert pieśni patriotycznej. Pozyskany został także Partner – ZDZ w Bielsku – Białej. Udział wzięło łącznie podczas 2 dni rozgrywek około 500 uczniów oraz kibiców.
– VI Konferencja z cyklu „Niezapomniani… doktor sportu Sławomir Wojtulewski”, która odbyła się w dniu 4.12.2018 roku. Przeprowadzona została na terenie Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej i uczestniczyło w niej około 100 osób. Patronat nad nią objęła Kronika Beskidzka oraz Portal Informacyjny Beskidzka24
– Konferencja pt.” Kobieta puch marny czy żelazna dama?” we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną z Bielska – Białej w dniu 13.12.2018 roku, była kolejnym sukcesem podczas jej przebiegu dyskutowano nad rolą kobiet we współczesnym świecie.
– Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pt. „100 lat Niepodległości oczami dziecka” pod Patronatem Magdaleny Kapeli trwał od 1.10.2018 roku do 11.12.2018 roku. Udział wzięły 3 szkoły podstawowe. Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Kapitule oceniającej przewodniczył Zastępca Prezydenta Bielska – Białej Pan Przemysław Kamiński.
4. Realizowane były otwarte spotkania warsztatowo – szkoleniowe oraz aktywnie włączaliśmy się w przedsięwzięcia zaprzyjaźnionych organizacji i placówek oświatowych.
5. Kontynuowano zacieśnianie współpracy z Wydawnictwem „Prasa Beskidzka”, w skład której wchodzą cztery tygodniki oraz Informacyjny Portal Internetowy: beskidzka24.pl oraz Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną z Bielska – Białej

Do najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia należy wymienić kolejność alfabetyczna): Claudię Adamus, Ewę Aksamit- Wiewiórę, Barbarę Dębską, Barbarę Jakóbiec, Dorotę Papież – wszystkim tym osobom dziękujemy w sposób szczególny, liczymy na dalszą współpracę. Cieszymy się także z pomocy pozostałych członków i sympatyków stowarzyszenia, na których zawsze możemy liczyć.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017

W roku 2017 podjęliśmy szereg działań zarówno w mieście Bielsku – Białej jak i w terenie. Zarząd stowarzyszenia zbierał się, co najmniej jeden raz w miesiącu, a członkowie jeden raz na kwartał.
Zaznaczyć należy, iż podczas realizacji poszczególnych działań byliśmy w stałym kontakcie
z pozostałymi członkami stowarzyszenia. Do stowarzyszenia dołączyły nowe osoby, co było i jest dla nas powodem do satysfakcji.

1. Systematycznie odbudowywana była strona WWW stowarzyszenia, rozbudowany został Facebook i kanał na YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji.
2. W 2017 roku pozyskano środki na realizację następujących Projektów:
– „Kampania multimedialna mity i fakty o zdrowiu, czyli zderzenie metod ludowych ze współczesną medycyną”
– VII Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia pt. „Bo jak nie my to kto?”
– Spotkanie otwarte w ramach RKKP 2017 w całości zrealizowane przez członków i sympatyków stowarzyszenia pt. „ Kobieca siła pokoleń”
– VII edycja Międzynarodowego turnieju mikstów piłki siatkowej szkół średnich „Beskidzki serw 2017”
– V Konferencja z cyklu „Niezapomniani… Selma Kurz – operowa wizytówka Bielska – Białej”
3. Realizowane były otwarte spotkania warsztatowo – szkoleniowe oraz aktywnie włączaliśmy się w przedsięwzięcia zaprzyjaźnionych organizacji i placówek oświatowych.
4. Kontynuowano zacieśnianie współpracy z Wydawnictwem „Prasa Beskidzka” w skład której wchodzą cztery tygodniki oraz Informacyjny Portal Internetowy: beskidzka24.pl
Ad. 1
Do realizacji tego zadania zgłosiła się Claudia Adamus, której bardzo dziękujemy. Dokonała bardzo wielu wpisów i w znaczący sposób ożywiła nasze multimedia. Tym samym przyczyniła się do znacznego wzrostu rozpoznawalności naszego stowarzyszenia. Zaznaczyć należy, iż wszystkie prace zostały wykonane na zasadzie wolontariatu.
Ad.2
„Kampania multimedialna mity i fakty o zdrowiu, czyli zderzenie metod ludowych ze współczesną medycyną”
Celem realizacji Projektu było: podniesienie świadomości społecznej, wdrożenie profilaktyki przeciw ww. schorzeniom za pomocą wykonywanych ćwiczeń, pokazy ratownictwa przedmedycznego.
Przeprowadziliśmy wykład z zasad krwiodawstwa oraz oddawania szpiku kostnego.
Wszystkie rezultaty zaplanowane w Projekcie zostały osiągnięte, a sam Projekt został prawidłowo i bez jakichkolwiek problemów rozliczony.

VII Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia 2017 pod hasłem „Bo jak nie my to kto?” – to spotkanie kobiet całego Podbeskidzia ukoronowane uroczystą Galą, podczas której wręczona zostaje statuetka „Perła Podbeskidzia” dłuta słynnej, nie tylko w kraju rzeźbiarki – Lidii Sztwiertni, kobiecie, która dzieli się swoim sukcesem i nie oczekuje rozgłosu. W Gali brało udział około 400 kobiet. Głównym organizatorem oraz koordynatorem wszystkich eventów towarzyszących było nasze stowarzyszenie. Gala poprzedzona była całym szeregiem – (10) imprez towarzyszących. Odbyły się one w Cieszynie oraz Bielsku-Białej. W sumie uczestniczyło w nich ponad 500 kobiet, a działania zapoczątkowane były konferencją prasową, która tradycyjnie odbyła się w Muzeum zamkowym w Bielsku – Białej.
W związku z tymi działaniami stowarzyszenie było wymieniane w prasie , audycjach Radiowych, radia Bielsko, na Portalach społecznościowych. Kongres finansowany był w większości ze środków pozyskanych od sponsorów.
Obok koordynacji i organizacji członkowie stowarzyszenia zorganizowali, także oddzielny event pt. „Kobieca siła pokoleń” który był spotkaniem z piosenką francuską w wykonaniu Łukasza Samburskiego oraz pokazem mody. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 osób.

VII edycja międzynarodowych rozgrywek mikstów szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej „Beskidzki serw” to sztandarowe działanie stowarzyszenia. Co roku gromadzi około 500 młodych ludzi, ze szkół mundurowych oraz innych placówek oświatowych. Rozgrywkom towarzyszy konkurs cheerleaderek oraz konkurs kibiców. Niezmiennie od pierwszej edycji mamy Patronat Kroniki Beskidzkiej oraz Portalu Beskidzka24, realizowany jest także reportaż, a wszelkie informacje umieszczane są na YT i FB – media społecznościowe.
Należy podkreślić wielkie zaangażowanie poszczególnych członków stowarzyszenia. Turniej jest sfinansowany w przeważającej mierze ze środków pozyskanych od sponsorów, w 2017 roku udało nam się otrzymać dofinansowane z MON oraz tradycyjnie z Urzędu Miasta Bielska – Białej co w znaczący sposób podniosło rangę oraz możliwości jeszcze lepszego przeprowadzenia rozgrywek. Znaczące wsparcie otrzymaliśmy także od Banku WBK w Bielsku – Białej. Stałym naszym sponsorami jest Ceramika Pilch – bardzo dziękujemy.

V Konferencja z cyklu „Niezapomniani… Selma Kurz – operowa wizytówka Bielska – Białej” dofinansowana z FIO – Lokalne. Konferencja w całości została poświęcona divie operowej przełomu XIX i XX wieku. Osobie, które dzięki swojej pracowitości i konsekwentnemu działaniu osiągnęła same szczyty kariery operowej. Pochodziła z bardzo biednej, żydowskiej rodziny, więc nie mogła liczyć na pomoc, choćby w kształceniu się. Każdy z naszych bohaterów przybliżonych dzięki cyklicznej konferencji jest szczególny. Wszystkich jednoczy: konsekwencja, wytrwałość i ta odrobina szczęścia.
Ad. 3
Aktywnie włączyliśmy się w realizację cyklu spotkań pod wspólnym tytułem; „Kobieta po pracy” Pomysłodawczynią oraz głównym realizatorem tego przedsięwzięcia jest nasza członkini Dorota Papież. Spotkania poświęcone są i będą wizażowi, modzie oraz licznym poradom z dziedzin szczególnie bliskich wszystkim kobietom.

Do najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia należy wymienić kolejność alfabetyczna) Claudię Adamus, Ewę Aksamit- Wiewiórę, Barbarę Dębską, Barbarę Jakóbiec, Dorotę Papież – wszystkim tym osobom dziękujemy w sposób szczególny, liczymy na współpracę w dalszym ciągu. Cieszymy się także z pomocy pozostałych członków i sympatyków stowarzyszenia, możemy zawsze na nich liczyć.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2016

W roku 2016 podjęliśmy szereg działań zarówno w mieście Bielsku-Białej jak i w terenie. Zarząd stowarzyszenia zbierał się, co najmniej jeden raz w miesiącu a członkowie jeden raz na kwartał.

Zaznaczyć należy, iż podczas realizacji poszczególnych działań byliśmy w stały kontakcie z pozostałymi członkami stowarzyszenia.

Rozbudowany został Facebook i kanał na YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji. Zarząd spotykał się jeden raz w miesiącu a członkowie Stowarzyszenia jeden raz na kwartał, przy czym należy zaznaczyć, że byliśmy wszyscy w kontakcie w czasie realizacji naszych przedsięwzięć.

 1. W 2016 roku realizowane były następujące Projekty z pozyskanych środków:
 2. „Laliki dobra praktyka łączenia praktyki z biznesem”
 3. VI Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia
 4. Międzynarodowy turniej mikstów piłki siatkowej szkóponadgimnazjalnych „Beskidzki serw 2016”
 5. Spotkania warsztatowo – szkoleniowe

Ad. A

„Laliki dobra praktyka łączenia praktyki z biznesem” to projekt skierowany do mieszkańców Lalik oraz osób osiadłych na tym terenie. Składał się z kilku działań skierowanych w równym stopniu do mieszkańców jak też osób, które się tam osiedliły na stałe i weekendowo. Przeprowadzone zostały warsztaty oraz przez czas trwania Projektu można było oglądać ekspozycję przetworów oraz rękodzieła wykonanego przez mieszkańców: koronki, hafty, kwiaty z surowców naturalnych, rzeźby z drewna. Ekspozycja znajdowała się w Izbie Tradycji udostępnionej nam przez ks. Proboszcza, która jest jednocześnie umownym centrum kultury Lalik. Zakończenie Projektu powiązane było z zapoczątkowaniem Dnia Lalik, oraz wręczeniem statuetki najznamienitszemu mieszkańcowi. W części artystycznej wystąpiły zespoły regionalne pochodzące z Lalik oraz okolicy. Zabawie towarzyszył poczęstunek przygotowany przez KGW Laliki. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

Ad. b

VI Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia to spotkanie kobiet całego

Podbeskidzia ukoronowane uroczystą Galą, podczas której wręczona zostaje statuetka Perła Podbeskidzia kobiecie, która dzieli się swoim sukcesem i nie oczekuje rozgłosu. Bierze w niej udział około 350 kobiet. Gala poprzedzona jest całym szeregiem imprez towarzyszących. W ubiegłym roku imprezy odbyły się w Cieszynie oraz Bielsku-Białej. W sumie uczestniczyło w nich ponad 400 kobiet. Największą popularnością cieszyły się – bezpłatne, oferowane przez Wyższą Szkołę im. Tyszkiewicza zabiegi kosmetyczne. Stowarzyszenie było organizatorem a partnerem Muzeum Zamkowe w Bielsku – Białej. W związku z konferencją stowarzyszenie było wymieniane w prasie, audycjach Radiowych, radia Bielsko, na Portalach społecznościowych. Kongres finansowany był w całości ze środków pozyskanych od sponsorów.

Ad.c

VI edycja międzynarodowych rozgrywek mikstów szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej „Beskidzki serw” to sztandarowe działanie stowarzyszenia. Co roku gromadzi około 400 młodych ludzi, ze szkół mundurowych oraz innych placówek oświatowych. Rozgrywkom towarzyszy konkurs cheerleaderek oraz konkurs kibiców. Niezmiennie od pierwszej edycji mamy Patronat Kroniki Beskidzkiej oraz Portalu Beskidzka24, realizowany jest także reportaż, a wszelkie informacje umieszczane są na YT i FB – media społecznościowe.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie poszczególnych członków stowarzyszenia. Turniej jest sfinansowany ze środków pozyskanych od sponsorów. Partnerem jest Urząd Miasta, który pokrywa nam należność za halę sportową oraz kupuje medale i puchary.

W ubiegłym roku nie udało się zrealizować konferencji pt. „Niezapomniani…”

Pozostałe plany zostały w całości zrealizowane.

Do najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia należy wymienić ( kolejność alfabetyczna) Claudię Adamus, Ewę Aksamit- Wiewiórę, Barbarę Dębską, Barbarę Jakóbiec, Ireneusza Wiewiórę – wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015

W roku 2015 podjęliśmy szereg działań zarówno w mieście Bielsku – Białej jak i w terenie. Zarząd stowarzyszenia zbierał się co najmniej jeden raz w miesiącu a członkowie jeden raz na kwartał.

Zaznaczyć należy iż podczas realizacji poszczególnych działań byliśmy w stały kontakcie z pozostałymi członkami stowarzyszenia.

Obchody X-lecia stowarzyszenia.

 1. XI gminny wieczór kolędowy. Braliśmy czynny udział w przygotowaniach. Wieczór zgromadził około 100 osób z gminy Miedźna.
 2. Wojewódzki Przegląd kolędowy. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu programu. W imprezie wzięło udział około 150 osób.
 3. Kontynuacja i zakończenie projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką” obejmujące miasto Bielsko – Biała oraz cztery ościenne powiaty. Ostatnia debata była międzynarodowa; Polska – Ukraina. W sumie w projekcie wzięło udział około 600 osób, dzięki bezpośredniej transmisji do Internetu miał on zasięg bez jakichkolwiek ograniczeń.
 4. Walne zebranie.
 5. Radio Katowice – podsumowanie efektywności działania EFES obejmującego obszary wiejskie, na przykładzie powiatu pszczyńskiego.
 6. TVP Info tu kobiety program o realizacji projektów w ramach EFES odcinek nr 63 prezentacja projektów realizowanych na terenach wiejskich.
 7. V Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia. Dzięki transmisji można jego przebieg prześledzić w Internecie. Obok uroczystej Gali zorganizowaliśmy w powiatach ościennych do Bielska – Białej imprezy towarzyszące: w powiatach: pszczyńskim, cieszyńskim oraz żywieckim. Udział wzięło około 900 osób. Gościliśmy zarówno posłów jak i senatorów oraz osoby najważniejsze w naszym regionie.
 8. XII konkurs gminny nasze kulinarne dziedzictwo. Braliśmy czynny udział w przygotowaniach. Zgromadził około 170 osób.
 9. „Beskidzki serw” międzynarodowe rozgrywki piłki siatkowej mikstów szkół ponadgimnazjalnych w ramach memoriału im. hm. Józefa Drożdża. Była to impreza 2-dniowa, która zgromadziła około 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obok rozgrywek piłki siatkowej odbyła się także rywalizacja cheerleaderek oraz kibiców – mocny akcent wychowawczy.
 10. Babski comber 2015 Golasowice. Około 100 osób. Nasza rola polegała na doradzaniu organizatorom.
 11. Biesiada po naszemu czyli po śląsku z udziałem laureatów miedzieńskiego ula . Nasza rola polegała na doradzaniu organizatorom. Zgromadziła około 140 osób.
 12. Dankowice Jubileusz XV – lecie zespołu Dankowianie. Zespół ten działa razem ze stowarzyszeniem i był naszym partnerem projektowym
 13. IV edycja konferencji z cyklu „Niezapomniani …. Dżentelmen ringu Zbigniew Pietrzykowski”
 14. Pisała o nas prasa. Około 5 razy.
 15. Bezpośrednie transmisje do Internetu.
 16. Rozbudowany Facebook i kanał na YouTube w ramach szeroko zakrojonej promocji.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014

STYCZEŃ
Udział oraz pomoc w zorganizowaniu X Jubileuszowego koncert kolędowego w Górze organizowany przez KGW oraz Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.
Narada w redakcji Kroniki Beskidzkiej na temat wspólnych przedsięwzięć na 2014 rok. Zaplanowano następujące imprezy. Koncert charytatywny na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej, turniej mikstów w piłce siatkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Beskidzki serw 2014” w ramach memoriału im. hm Józefa Drożdża.
Udział w spotkaniu w Inkubatorze Społecznej Aktywności pt. „Budżet Obywatelski”
Szkolenie w ROEFS Bielsko – Biała, ul. Cieszyńska, w dniu 22.01.2014 r. „Spotkanie informacyjne nt. 9.1.2 POKL”
Przystąpienie do Inkubatora Społecznej przedsiębiorczości, Projekt prowadzony przez Urząd Miejski w Bielsku – Białej, Wydział Sprawa Obywatelskich

LUTY
Przygotowanie koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy
Złożenie Projektu z zakresu turystyki do Urzędu Miasta Bielsko – Biała pt. „Turystyczne miasto – Bielsko – Biała – oczami młodych ludzi” Złożenie projektu do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”

MARZEC
Prace nad przygotowaniem koncertu dla Ukrainy.
Współorganizacja pogadanki pro – zdrowotnej połączonej z badaniami poziomu cukru na terenie    gminy Miedźna

KWIECIEŃ
Prace nad przygotowaniem koncertu dla Ukrainy.
Przygotowywanie kolejnych Projektów

MAJ
Realizacja Koncertu charytatywnego dla Ukrainy pt. „Nie ma granic dla wiedzy” który odbył się w Domu Żołnierza w Bielsku – Białej, zgromadził ponad 100 osób. Uświetnił go między innymi występ Big Bandu ZS Silesia z Czechowic – Dziedzic oraz grupa rekonstrukcyjna Kartacz. Udział w Gali Klejnotu Ziemi pszczyńskiej

CZERWIEC
Przygotowanie do realizacji Projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”
Udział i pomoc w organizacji w międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

LIPIEC
Przygotowanie do realizacji Projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”

SIERPIEŃ
Rozpoczęcie projektu pt. „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką” dofinansowanego ze środków FIO. Projekt obejmuje dwa obszary: miasto Bielsko – Biała oraz teren czterech powiatów: bielskiego ( Dankowice oraz Czechowice Dziedzice), Żywieckiego (Laliki – Milówka ) cieszyńskiego ( Strumień ) i pszczyńskiego ( wszystkie miejscowości gminy Miedźna )Brało w nim udział 140 bezpośrednich uczestników oraz około 700 osób kibicujących.

WRZESIEŃ
Spotkania dotyczące realizacji ww. projektu.
Przygotowanie do zorganizowania kolejnej edycji turnieju „Beskidzki serw 2014” w ramach Memoriału im. hm. Józefa Drożdża obejmującego 8 zespołów sportowych z Bielska – Białej, Żywca, Andrychowa, zespoły cheerleaderek oraz zorganizowane grupy kibiców.
Aktywny udział w Festiwalu EFS pt. „ Z ekologią na Ty wyroby z surowców naturalnych”
Warsztaty rękodzieła „Kwiaty z papieru”
Udział w dożynkach w Woli

PAŹDZIERNIK
Realizacja projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”.
Opracowanie koncepcji konferencji z cyklu „Niezapomniani … „ poświęconej Tadeuszowi Patanowi w ramach Memoriału im. hm. Józefa Drożdża
Kulinarne dziedzictwo „Rozmaitości jesienne Miedźniańskiej ziemi „ – pomoc w organizacji

LISTOPAD
Realizacja projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”.
Dalsze prace nad konferencją dotyczącą Tadeusza Patana pt. „ Tadeusz Patan – król łamów”

GRUDZIEŃ
Realizacja projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”.
Przygotowanie do zorganizowania spotkania z okazji X – lecia stowarzyszenia Beskidzka Inicjatywa Lokalna.
Zrealizowanie konferencji z cyklu „Niezapomniani .. „ poświęconej Tadeuszowi Patanowi. Udział wzięło około 100 osób głównie ze środowiska dziennikarskiego. W tej realizacji partnerami była Kronika Beskidzka oraz Portal Beskidzka 24
Aktywny udział w wigilijnych zwyczajach pierniki wg. autorskich przepisów – organizowanych przez EFS Urzędu Marszałkowskiego.