Niezapomniani: hm Józef Drożdż – i tak to się zaczęło!

Niezapomniani: hm Józef Drożdż – i tak to się zaczęło!

Żegnając hm Józefa Drożdża, po wysłuchaniu wspomnień osób, które znały go, podziwiały za patriotyzm oraz determinację w osiąganiu celu, postanowiliśmy w celu uczczenia jego pamięci zorganizować Memoriał. W naszym zamyśle ma składać się z  trzech części: cyklu konferencji pod wspólnym tytułem „Niezapomniani…” rozgrywek mikstów piłki siatkowej „Beskidzki serw” i zabaw na śniegu „Bielski ślizg”

Józef Drożdż (ur. 22 stycznia 1918 w Bielsku-Białej, zm. 12 kwietnia 2012 w Bielsku-Białej) – instruktor harcerski, harcmistrz, wieloletni komendant hufca ZHP w Bielsku Białej, nauczyciel, członek ruchu oporu, więzień obozów Auschwitz-Birkenau i Mauthausen-Gusen, działacz Polskiego Związku Narciarskiego i Szkolnych Związków Sportowych, kawaler Orderu Uśmiechu (2005).
Był prezesem bielskiego oddziału koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych[1]. W 2003 został wpisany przez władze samorządowe do Księgi Zasłużonych dla Bielska Białej[potrzebny przypis].
W 2009 za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W tej chwili hufiec ZHP w Bielsku-Białej nosi jego imię.