Projekt: „KAMPANIA MULTIMEDIALNA…”- w Kronice Beskidzkiej…

Projekt: „KAMPANIA MULTIMEDIALNA…”- w Kronice Beskidzkiej…

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kolejny, trzeci już artykuł w Żywieckiej Kronice Beskidzkiej ukazał się jeszcze w czerwcu, który podsumował obecnie realizowany projekt.