VII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MIKSTÓW SIATKARSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH „BESKIDZKI SERW 2017”

VII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MIKSTÓW SIATKARSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH „BESKIDZKI SERW 2017”

„ Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład,

prawdziwość czynów, odpowiedzialność,

porządek i konsekwencja”

[hm. St. Mirowski]

HISTORIA „BESKIDZKIEGO SERWU” W ZARYSIE

Wyksztalcenie młodego pokolenia na ideałach zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz umiejętności pracy w zespole (drużynie), to cele, z którymi musi zmierzyć się współczesne społeczeństwo. Niewiele osób w młodym wieku jest zainteresowana sportem i jednocześnie mało czasu poświęca swojemu zdrowiu. Wśród nastolatek takie słowa jak „komputer”, „piwo” albo „narkotyki” brzmią częściej niż – „sport” czy „aktywny wypoczynek”.

Członkowie Stowarzyszenia „Beskidzka Inicjatywa Lokalna” istniejącego już od 13 lat postanowili wyjść temu wyzwaniu naprzeciw i zorganizować zawody sportowe. Postanowiono, że jednym ze sztandarowych działań będzie organizowanie Memoriału im. hm. Józefa Drożdża składającego się, w zamyśle z trzech części: „Beskidzki serw” – rozgrywki mikstów w piłce siatkowej szkół średnich, cykl corocznych konferencji ”Niezapomniani ….” poświęconych nieżyjącym już osobowościom z miasta Bielska – Białej oraz całego regionu i trzecia część, zabawy na śniegu „Bielski ślizg” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

„Beskidzki serw” jest to obecnie impreza dwudniowa, międzynarodowa, na której gościmy od 2 lat drużyny z Republiki Czeskiej. Staramy się, aby każda edycja była wyjątkowa, dzięki starannie przemyślanemu początkowi oraz zakończeniu turnieju. Podnosi to znacząco rangę Memoriału nie tylko w oczach młodzieży.

Zdobyliśmy do tej pory wielu zwolenników a także sponsorów.

Łącznie w „Beskidzkim serwie” wzięło udział już ponad 1000 uczestników. „Beskidzki serw” to nie tylko rozgrywki mikstów, lecz także zmagania cheerleaderek oraz rywalizacja zorganizowanych grup kibiców.

Nasze działanie pomyślane jest, jako wzajemnie przenikająca się dobra zabawa oraz szlachetna rywalizacja sportowa.

Od samego początku patronat medialny objęła Kronika Beskidzka i Portal Beskidzka 24. Nazwę dla rozgrywek siatkarskich wymyślił Redaktor Naczelny Kroniki Beskidzkiej pan Piotr Wysocki, który co roku otwiera Memoriał oddając pierwszy serw.

Trzeba też zaznaczyć, iż od pierwszej edycji rozgrywek zyskaliśmy poparcie i wsparcie Naczelnika Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta pana Ryszarda Radwana. To dzięki niemu mogliśmy wręczyć medale i puchary już w pierwszej edycji.

Na sukces naszego przedsięwzięcia złożyła się praca bardzo wielu osób, nie tylko członków stowarzyszenia oraz sympatyków, lecz przede wszystkim osób, którym leży na sercu dobro młodzieży.

Józef Drożdż – Patron Memoriału był wybitnym sportowcem, wychowawcą młodzieży otwartym na ich potrzeby, harcerzem oraz osobą aktywną fizycznie do ostatnich swoich dni. W czasach, kiedy brakuje pozytywnych wzorców tak znamienity Patron może i powinien być drogowskazem.

Wspominając początki „Beskidzkiego Serwu” nie sposób nie zaakcentować, iż zaufaniem i wsparciem obdarzyli nas nauczyciele kultury fizycznej oraz dyrektorzy szkół, którzy pozwolili swoim wychowankom wziąć udział w przedsięwzięciu bez historii.

Mamy nadzieję, że z perspektywy czasu nie żałują tego.

W rozgrywkach biorą udział drużyny w skład, których wchodzą 3 dziewczynki oraz 3 chłopców. Gra jest wtedy bardzo ciekawa i budzi chyba większe emocje niż normalne rozgrywki ( drużyn żeńskich lub męskich) Turniej jest dedykowany wyłącznie amatorom, ze szkół, które zazwyczaj nie biorą udziału w innych rozgrywkach, a chcą się pokazać. W razie konieczności za dziewczynę może wejść tylko dziewczyna, podobnie jest z chłopakami.

Wartością dodana są emocje związane z rywalizacją drużyn cheerleaderek – amatorek, wśród których zdarzają się także chłopcy. Podczas ich punktowanych występów cała hala sportowa się bawi.

Elementem dopełniającym całość oraz wychowawczym turnieju jest konkurs na najbardziej zorganizowaną grupę kibiców.

Sędziami turnieju są licencjonowani sędziowie piłki siatkowej. Staramy się, aby rozgrywki odbywały się za każdym razem na profesjonalnej hali sportowej.

Dbamy także o to, aby zdobyć drobne upominki dla wszystkich zawodników.

W tym miejscu należy także zaznaczyć, że od „zawsze” od pierwszego serwu jest z nami licencjonowany trener piłki siatkowej, nauczyciel wielki zwolennik działań skierowanych do młodzieży pan Wiesław Wójcik, bez niego tak naprawdę nie byłoby profesjonalnie przeprowadzonego Memoriału.

Cieszymy się bardzo, że nasz Memoriał przez cały czas się rozwija i znajduje nowych przyjaciół oraz sponsorów, to zaszczyt z nimi pracować. Świadczą o tym każdego roku dopisywane nowe LOGO zamieszczane na pamiątkowych koszulkach wręczanych wszystkim uczestnikom.

Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu z roku na rok będzie się nam udawało powiększać ilość zespołów biorących w nim udział, wszak dla naszego Patrona nie było takich przeszkód, których by nie pokonał.

Mamy także nadzieję na nawiązanie nowych kontaktów zarówno medialnych jak i sponsorskich.

W tym roku serw uzyskał dofinansowanie z MON.
 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

PISALI O NAS: