SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE BESKIDZKIEJ INICJATYWY LOKALNEJ.

SPRAWOZDANIEZ MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA
za 2014 rok

STYCZEŃ
Udział oraz pomoc w zorganizowaniu X Jubileuszowego koncert kolędowego w Górze organizowany przez KGW oraz Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.
Narada w redakcji Kroniki Beskidzkiej na temat wspólnych przedsięwzięć na 2014 rok. Zaplanowano następujące imprezy. Koncert charytatywny na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej, turniej mikstów w piłce siatkowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Beskidzki serw 2014” w ramach memoriału im. hm Józefa Drożdża.
Udział w spotkaniu w Inkubatorze Społecznej Aktywności pt. „Budżet Obywatelski”
Szkolenie w ROEFS Bielsko – Biała, ul. Cieszyńska, w dniu 22.01.2014 r. „Spotkanie informacyjne nt. 9.1.2 POKL”
Przystąpienie do Inkubatora Społecznej przedsiębiorczości, Projekt prowadzony przez Urząd Miejski w Bielsku – Białej, Wydział Sprawa Obywatelskich

LUTY
Przygotowanie koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy
Złożenie Projektu z zakresu turystyki do Urzędu Miasta Bielsko – Biała pt. „Turystyczne miasto – Bielsko – Biała – oczami młodych ludzi” Złożenie projektu do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt. „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”

MARZEC

Prace nad przygotowaniem koncertu dla Ukrainy.
Współorganizacja pogadanki pro – zdrowotnej połączonej z badaniami poziomu cukru na terenie    gminy Miedźna

KWIECIEŃ

Prace nad przygotowaniem koncertu dla Ukrainy.
Przygotowywanie kolejnych Projektów

MAJ

Realizacja Koncertu charytatywnego dla Ukrainy pt. „Nie ma granic dla wiedzy” który odbył się w Domu Żołnierza w Bielsku – Białej, zgromadził ponad 100 osób. Uświetnił go między innymi występ Big Bandu ZS Silesia z Czechowic – Dziedzic oraz grupa rekonstrukcyjna Kartacz. Udział w Gali Klejnotu Ziemi pszczyńskiej

CZERWIEC

Przygotowanie do realizacji Projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”
Udział i pomoc w organizacji w międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

LIPIEC

Przygotowanie do realizacji Projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”

SIERPIEŃ

 Rozpoczęcie projektu pt. „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką” dofinansowanego ze środków FIO. Projekt obejmuje dwa obszary: miasto Bielsko – Biała oraz teren czterech powiatów: bielskiego ( Dankowice oraz Czechowice Dziedzice), Żywieckiego (Laliki – Milówka ) cieszyńskiego ( Strumień ) i pszczyńskiego ( wszystkie miejscowości gminy Miedźna )Brało w nim udział 140 bezpośrednich uczestników oraz około 700 osób kibicujących.

WRZESIEŃ

Spotkania dotyczące realizacji ww. projektu.
Przygotowanie do zorganizowania kolejnej edycji turnieju „Beskidzki serw 2014” w ramach Memoriału im. hm. Józefa Drożdża obejmującego 8 zespołów sportowych z Bielska – Białej, Żywca, Andrychowa, zespoły cheerleaderek oraz zorganizowane grupy kibiców.
Aktywny udział w Festiwalu EFS pt. „ Z ekologią na Ty wyroby z surowców naturalnych”
Warsztaty rękodzieła „Kwiaty z papieru”
Udział w dożynkach w Woli

PAŹDZIERNIK

Realizacja projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”.
Opracowanie koncepcji konferencji z cyklu „Niezapomniani … „ poświęconej Tadeuszowi Patanowi w ramach Memoriału im. hm. Józefa Drożdża
Kulinarne dziedzictwo „Rozmaitości jesienne Miedźniańskiej ziemi „ – pomoc w organizacji

LISTOPAD

Realizacja projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”.
Dalsze prace nad konferencją dotyczącą Tadeusza Patana pt. „ Tadeusz Patan – król łamów”

GRUDZIEŃ

Realizacja projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką”.
Przygotowanie do zorganizowania spotkania z okazji X – lecia stowarzyszenia Beskidzka Inicjatywa Lokalna.
Zrealizowanie konferencji z cyklu „Niezapomniani .. „ poświęconej Tadeuszowi Patanowi. Udział wzięło około 100 osób głównie ze środowiska dziennikarskiego. W tej realizacji partnerami była Kronika Beskidzka oraz Portal Beskidzka 24
Aktywny udział w wigilijnych zwyczajach pierniki wg. autorskich przepisów – organizowanych przez EFS Urzędu Marszałkowskiego.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2015

W roku 2015 podjęliśmy szereg działań zarówno w mieście Bielsku – Białej jak i w terenie. Zarząd stowarzyszenia zbierał się co najmniej jeden raz w miesiącu a członkowie jeden raz na kwartał.

Zaznaczyć należy iż podczas realizacji poszczególnych działań byliśmy w stały kontakcie z pozostałymi członkami stowarzyszenia.

Obchody X lecia stowarzyszenia.

 1. XI gminny wieczór kolędowy. Braliśmy czynny udział w przygotowaniach. Wieczór zgromadził około 100 osób z gminy Miedźna.
 2. Wojewódzki Przegląd kolędowy. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu programu. W imprezie wzięło udział około 150 osób.
 3. Kontynuacja i zakończenie projektu „Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką” obejmujące miasto Bielsko – Biała oraz cztery ościenne powiaty. Ostatnia debata była międzynarodowa; Polska – Ukraina. W sumie w projekcie wzięło udział około 600 osób, dzięki bezpośredniej transmisji do Internetu miał on zasięg bez jakichkolwiek ograniczeń.
 4. Walne zebranie.
 5. Radio Katowice – podsumowanie efektywności działania EFES obejmującego obszary wiejskie, na przykładzie powiatu pszczyńskiego.
 6. TVP Info tu kobiety program o realizacji projektów w ramach EFES odcinek nr 63 prezentacja projektów realizowanych na terenach wiejskich.
 7. V Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia. Dzięki transmisji można jego przebieg prześledzić w Internecie. Obok uroczystej Gali zorganizowaliśmy w powiatach ościennych do Bielska – Białej imprezy towarzyszące: w powiatach: pszczyńskim, cieszyńskim oraz żywieckim. Udział wzięło około 900 osób. Gościliśmy zarówno posłów jak i senatorów oraz osoby najważniejsze w naszym regionie.
 8. XII konkurs gminny nasze kulinarne dziedzictwo. Braliśmy czynny udział w przygotowaniach. Zgromadził około 170 osób.
 9. „Beskidzki serw” międzynarodowe rozgrywki piłki siatkowej mikstów szkół ponadgimnazjalnych w ramach memoriału im. hm. Józefa Drożdża. Była to impreza 2-dniowa, która zgromadziła około 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obok rozgrywek piłki siatkowej odbyła się także rywalizacja cheerleaderek oraz kibiców – mocny akcent wychowawczy.
 10. Babski comber 2015 Golasowice. Około 100 osób. Nasza rola polegała na doradzaniu organizatorom.
 11. Biesiada po naszemu czyli po śląsku z udziałem laureatów miedzieńskiego ula . Nasza rola polegała na doradzaniu organizatorom. Zgromadziła około 140 osób.
 12. Dankowice Jubileusz XV – lecie zespołu Dankowianie. Zespół ten działa razem ze stowarzyszeniem i był naszym partnerem projektowym
 13. IV edycja konferencji z cyklu „Niezapomniani …. Dżentelmen ringu Zbigniew Pietrzykowski”
 14. Pisała o nas prasa. Około 5 razy.
 15. Bezpośrednie transmisje do Internetu.
 16. Rozbudowany Facebook i kanał na YOU TOOBE w ramach szeroko zakrojonej promocji.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2016

W roku 2016 podjęliśmy szereg działań zarówno w mieście Bielsku – Białej jak i w terenie. Zarząd stowarzyszenia zbierał się, co najmniej jeden raz w miesiącu a członkowie jeden raz na kwartał.

Zaznaczyć należy, iż podczas realizacji poszczególnych działań byliśmy w stały kontakcie z pozostałymi członkami stowarzyszenia.

Rozbudowany został Facebook i kanał na YOU TOOBE w ramach szeroko zakrojonej promocji. Zarząd spotykał się jeden raz w miesiącu a członkowie Stowarzyszenia jeden raz na kwartał, przy czym należy zaznaczyć, że byliśmy wszyscy w kontakcie w czasie realizacji naszych przedsięwzięć.

 1. W 2016 roku realizowane były następujące Projekty z pozyskanych środków:
 2. „Laliki dobra praktyka łączenia praktyki z biznesem”
 3. VI Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia
 4. Międzynarodowy turniej mikstów piłki siatkowej szkóponadgimnazjalnych „Beskidzki serw 2016”
 5. Spotkania warsztatowo – szkoleniowe

Ad. A

„Laliki dobra praktyka łączenia praktyki z biznesem” to projekt skierowany do mieszkańców Lalik oraz osób osiadłych na tym terenie. Składał się z kilku działań skierowanych w równym stopniu do mieszkańców jak też osób, które się tam osiedliły na stałe i weekendowo. Przeprowadzone zostały warsztaty oraz przez czas trwania Projektu można było oglądać ekspozycję przetworów oraz rękodzieła wykonanego przez mieszkańców: koronki, hafty, kwiaty z surowców naturalnych, rzeźby z drewna. Ekspozycja znajdowała się w Izbie Tradycji udostępnionej nam przez ks. Proboszcza, która jest jednocześnie umownym centrum kultury Lalik. Zakończenie Projektu powiązane było z zapoczątkowaniem Dnia Lalik, oraz wręczeniem statuetki najznamienitszemu mieszkańcowi. W części artystycznej wystąpiły zespoły regionalne pochodzące z Lalik oraz okolicy. Zabawie towarzyszył poczęstunek przygotowany przez KGW Laliki. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

Ad. b

VI Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia to spotkanie kobiet całego

Podbeskidzia ukoronowane uroczystą Galą, podczas której wręczona zostaje statuetka Perła Podbeskidzia kobiecie, która dzieli się swoim sukcesem i nie oczekuje rozgłosu. Bierze w niej udział około 350 kobiet. Gala poprzedzona jest całym szeregiem imprez towarzyszących. W ubiegłym roku imprezy odbyły się w Cieszynie oraz Bielsku-Białej. W sumie uczestniczyło w nich ponad 400 kobiet. Największą popularnością cieszyły się – bezpłatne, oferowane przez Wyższą Szkołę im. Tyszkiewicza zabiegi kosmetyczne. Stowarzyszenie było organizatorem a partnerem Muzeum Zamkowe w Bielsku – Białej. W związku z konferencją stowarzyszenie było wymieniane w prasie, audycjach Radiowych, radia Bielsko, na Portalach społecznościowych. Kongres finansowany był w całości ze środków pozyskanych od sponsorów.

Ad.c

VI edycja międzynarodowych rozgrywek mikstów szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej „Beskidzki serw” to sztandarowe działanie stowarzyszenia. Co roku gromadzi około 400 młodych ludzi, ze szkół mundurowych oraz innych placówek oświatowych. Rozgrywkom towarzyszy konkurs cheerleaderek oraz konkurs kibiców. Niezmiennie od pierwszej edycji mamy Patronat Kroniki Beskidzkiej oraz Portalu Beskidzka24, realizowany jest także reportaż, a wszelkie informacje umieszczane są na YT i FB – media społecznościowe.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie poszczególnych członków stowarzyszenia. Turniej jest sfinansowany ze środków pozyskanych od sponsorów. Partnerem jest Urząd Miasta, który pokrywa nam należność za halę sportową oraz kupuje medale i puchary.

W ubiegłym roku nie udało się zrealizować konferencji pt. „Niezapomniani…”

Pozostałe plany zostały w całości zrealizowane.

Do najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia należy wymienić ( kolejność alfabetyczna) Claudię Adamus, Ewę Aksamit- Wiewiórę, Barbarę Dębską, Barbarę Jakóbiec, Ireneusza Wiewiórę – wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy.