Wybory w stowarzyszeniu na kadencję 2019-2023

Wybory w stowarzyszeniu na kadencję 2019-2023
25 kwietnia 2019 roku w siedzibie stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków, które było jednocześnie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Wybrany został na nową kadencję Zarząd i Komisja Rewizyjna. Podsumowano także działania ubiegłej kadencji. Obfitowała ona w realizację wielu projektów z funduszy unijnych oraz innych organizacji, a także kontynuowane były działania własne: Beskidzki serw – międzynarodowy turniej w piłce siatkowej szkół średnich, Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia pod Honorowym Patronatem Poseł na Sejm RP Mirosławy Nykiel oraz cykl konferencji pod wspólnym tytułem „Niezapomniani…” W ciągu ostatnich czterech lat włączaliśmy się w liczne działania innych podmiotów oraz w akcje charytatywne, na rzecz hospicjum oraz bezdomnych zwierząt. Zintensyfikowaliśmy także współpracę z mediami, zwłaszcza z Kroniką Beskidzką, która była Patronem prawie wszystkich naszych przedsięwzięć.

Nie zapomnieliśmy także o 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pod Patronatem bielskiej malarki Magdaleny Kapeli.

W planach mamy kontynuację naszych dotychczasowych działań oraz podjęcie zupełnie nowych inicjatyw. Chcemy powrócić do spotkań otwartych, tym razem będziemy rozmawiać m.in. o prowadzeniu negocjacji i kulturze dyskusji rodzinnych. Wszystko będzie się odbywało pod czujnym okiem zawodowego negocjatora sądowego, członka zarządu stowarzyszenia. Poświęcimy także czas urodzie i historii ubioru.

Dołożymy starań aby zorganizować spotkanie dotyczące Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, któremu dedykowany jest rok 2019. Nie zapomnimy także o Patronach br.: Stanisławie Moniuszce i Annie Walentynowicz.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w spotkaniach.