Witaj, Nowy 2022 roku

Witaj, Nowy 2022 roku

Witaj Nowy 2022 Roku, u Twojego progu składamy sobie życzenia, mamy mocne postanowienia realizacji marzeń, snujemy plany, cieszymy się, że wiele spraw i zdarzeń można uznać za historyczne. Tak było od zawsze i zapewne będzie. Nauczyło nas tego doświadczenie życiowe i 18 lat istnienia stowarzyszenia.


W ciągu tego czasu zmieniali się Prezesi stowarzyszenia, wiodące kierunki działania, zmieniał się świat wokół nas. Od kilku lat Beskidzka Inicjatywa Lokalna realizuje jasno określone cele, wyselekcjonowane, coroczne imprezy: „Beskidzki serw”, konferencję „Niezapomniani…” oraz Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia. Z uwagi na to, iż w realizacji tych działań, uczestniczą jedynie wolontariusze, postanowiliśmy powołać do życia fundację, która będzie dedykowana tylko RKKP, pozostałe działania pozostają w stowarzyszeniu.

Po załatwieniu wszelkich formalności – notariusz, KRS powołamy Prezesa: Agnieszkę Nowak, która wykazała nie tylko chęć zajęcia się tak dużą imprezą, ale posiada wspaniały zmysł organizacyjny i niespożytą energię. Wierzymy, że ten układ pozwoli nowemu pokoleniu, jakie reprezentuje Agnieszka na dalszy, dynamiczniejszy rozwój imprezy z X–letnią historią. Planujemy dalszą ścisłą współpracę w ramach Kongresu z powołaną fundacją oraz uczestnictwo przedstawiciela stowarzyszenia w pracach Rady Fundacji.

Po przeniesieniu kongresu do fundacji chcielibyśmy powrócić do naszego pionierskiego w Bielsku – Białej pomysłu: debat oxfordzkich, czyli podjąć realizację trzeciego działania mającego w stowarzyszeniu swoją historię. Niestety pandemia obecnie nam panująca uniemożliwia podjęcie konkretnych działań w najbliższym czasie.

W 2022 roku będziemy się starali zacisnąć jeszcze mocniej nasze więzy z Prasą Beskidzką: Kroniką Beskidzką oraz Portalem Informacyjnym Beskidzka24, naszym długoletnim Partnerem ZDZ Bielsko – Biała, oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Za dotychczasową współpracę jesteśmy ogromnie wdzięczni oraz bardzo dziękujemy, jednocześnie bardzo licząc na ciąg dalszy.

W imieniu Zarządu stowarzyszenia chciałabym wszystkim członkom i sympatykom BIL-a podziękować za prace i poświęcenie swojego największego skarbu – wolnego czasu na realizację działań oraz optymizm i niezachwianą wiarę w sukces podejmowanych działań.

Składam także głęboki ukłon w kierunku naszych sponsorów oraz wszystkich osób, które wsparły nas 1%. Zebrane w ten sposób fundusze pozwalają nam na realizację pracy na rzecz młodzieży, środowiska i na pielęgnowanie historii naszego miasta i ludzi, którzy odeszli pozostawiając w nim niezatarty ślad.

A teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich na małą wycieczkę i cofnięcie się o 100 lat, do roku 1922, a działy się wtedy rzeczy wprost nieprawdopodobne, rewolucyjne, a obecnie…normalne.

  • wybrano Marię Skłodowską – Curie na członka francuskiej Akademii Medycyny co było niebywałym wyróżnieniem dla kobiety
  • epidemia grypy spowodowała śmierć 804 osób w samej Wielkiej Brytanii
  • Christian K. Nelson opatentował wynalazek lodów na patyku
  • prezydent USA Warren Harding polecił zainstalować pierwsze radio w Białym Domu
  • w Moskwie uruchomiono pierwszą europejską rozgłośnię radiową, realizującą programy dla zagranicy
  • Frederick Grant Banting wynalazł insulinę, która do dziś nie znalazła następcy w procesie pomocy cukrzykom na całym świecie
  • ustawa o państwowej służbie cywilnej z 17 lutego 1922 roku warunkowała przyjęcie kobiety zamężnej do służby państwowej zgodą udzieloną przez jej męża. … Kobiety, które wchodziły w związek małżeński automatycznie traciły swoje stanowiska.

Powodzenia w Nowym Roku i proszę, przyjmijcie przesłanie Mahatmy Gandhiego:
„Sam zostań tą zmianą, którą chętnie ujrzałbyś w świecie”.
Za Zarząd
Ewa Sakowska