Podziękowania od Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Podziękowania od Beskidzkiej Izby Lekarskiej

„Pragniemy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Beskidzka Inicjatywa Lokalna za możliwość dołączenia do akcji pomocy Ukrainie. Dzięki Państwa zaangażowaniu będziemy mogli szybciej i skuteczniej dotrzeć z pomocą medyczną do potrzebujących na terenach dotkniętych działaniami wojennymi”.

Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Klaudiusz Komor

W sekcji Kontakt znalazł się numer konta, na który członkowie Izby wpłacają datki na rzecz pomocy Ukrainie.