Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:
ul. Przybyły 2
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 660 757 732

E-mail:
beskidzkainicjatywalokalna@gmail.com

KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA:
74 1090 1740 0000 0001 3694 1160

SUBKONTO DLA AKCJI CHARYTATYWNYCH:
35 1090 1740 0000 0001 4427 1667

KONTO NA CELE REGIONALNEGO KONGRESU KOBIET PODBESKIDZIA:
49 1090 1740 0000 0001 4920 3089