Kontakt

Siedziba stowarzyszenia:
ul. Przybyły 2
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 660 757 732

E-mail:
beskidzkainicjatywalokalna@gmail.com

KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA:
74 1090 1740 0000 0001 3694 1160

SUBKONTO DLA ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ UKRAINY:
35 1090 1740 0000 0001 4427 1667

KONTO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ DLA ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ UKRAINY:
04 1090 2590 0000 0001 4984 3294
NR KONTA DLA ZBIÓRKI W EURO (SWIFT BANK WBK PPL PP):
60 1090 2590 0000 0001 4989 0883

KONTO NA CELE REGIONALNEGO KONGRESU KOBIET PODBESKIDZIA:
49 1090 1740 0000 0001 4920 3089